Struktura Udruženja obrtnika Rijeka

Kako naše udruženje radi i tko ga predstavlja možete saznati o ovom kratkom pregledu.

Svaki obrtnik koji ima interes i želju može biti imenovan na određenu funkciju ukoliko ima dovoljnu podršku unutar udruženja - tj. pravo da bira i bude biran. Podrška i odluke se donose na zborovima sekcija, tako da je prisutnost na sjednicama nužna kako bi se aktivno uključili u rad. Jedini uvjet koji mora biti zadovoljen jest redovito plaćanje komornog doprinosa.

Postoje nekoliko osnovnih tijela upravljanja koja donose odluke:

Funkcija Ovlasti
Predsjednik Predlaže financijski plan Skupštini, inicira i prihvaća prijedloge projekata, predlaže Tajnika udruženja, zastupa i štiti interese obrtnika u svim segmentima.
Upravni odbor U upravni odbor automatski ulaze predsjednici sekcija kako bi predstavljali svoje članove. Imaju ovlasti imenovanja tajnika udruženja i odobravanja financijskih sredstva za projekte.
Nadzorni odbor Kontroliraju da li je poslovanje u skladu sa zakonima i propisima.
Skupština Najviše tijelo upravljanja, donosi sve ključne odluke.

Za provedbu svih odluka, te kvalitetnu komunikaciju sa obrtnicima i partnerima zadužen je Tajnik udruženja koji također rukovodi stručnom službom. Nažalost, posljednjih godina udruženje nije imenovalo tajnika pa je vršiteljica dužnosti Dajana Dujmović. Sukladno tome, stručna služba obavlja minimalne dužnosti.

U nastavku je popis osoba koje su u trenutku pisanja na spomenutim funkcijama:

Predsjednik: Zvonko Jurković
Dopredsjednici: Igor Vrcelj, Darko Sertić

Nadzorni odbor:

 1. Darinka Pavelić-Kovačević
 2. Daša Šurdonja
 3. Miroslav Ivaniš

Upravni odbor

 1. Rajko Cuculić (proizvodni obrt, predsjednik)
 2. Marko Križić (uslužni obrt, predsjednik)
 3. Ivan Peradenić (sekcija frizera, predsjednik)
 4. Branko Grubišić (ugostitelji, predsjednik)
 5. Robert Fućak (trgovina, predsjednik)
 6. Goran Maršanić (prijevoznik, predsjednik)
 7. Dževad Osojkić (građevina, predsjednik)
 8. Marijan Perica (autotaksisti, predsjednik)
 9. Igor Vrcelj (uslužni obrt, tiskara)
 10. Hrvoje Margan (ugostitelj)
 11. Darko Sertić (trgovac)

Članovi Skupštine su:

 1. Željko Filčić
 2. Zvonko Jurković
 3. Marino Perišić
 4. Ivica Zbašnik
 5. Mario Vaccaro
 6. Marinko Magaš
 7. Igor Vrcelj
 8. Slaviša Srdić
 9. Karla Klausberger
 10. Irena Pavičić
 11. Tatjana Gojković
 12. Ivana Karanikić
 13. Anđelka Subašić
 14. Daša Šurdonja
 15. Danko Borovina
 16. Josip Cucančić
 17. Sabrina Sokolaj
 18. Bojan Japel
 19. Darko Sertić
 20. Momir Čiča
 21. Miroslav Ivaniš
 22. Goranka Kusijanović
 23. Željka Bobanović
 24. Zdenka Laser
 25. Branko Dragojević
 26. Milivoj Brusić
 27. Jurica Čačić
 28. Željko Iličić
 29. Enver Lupčević
 30. Josip Knežević
 31. Daniel Mijok
 32. Marija Lučić
 33. Žana Jurlina
 34. Marijan Perica
Povratak na naslovnicu